Sinisellä taustalla kädet jotka piirtävät.

Sanataide sisältyy kaikkien kasvatus- ja koulutusasteiden opetussuunnitelmien perusteisiin. Sanataiteessa oppijan omaa tapaa kertoa ja kirjoittaa kunnioitetaan, omaäänisen kirjoittamistavan löytämistä tuetaan erilaisten kirjoitusprosessia mallintavien ja vaiheittavien menetelmien kautta. 

Kirjoittajaksi kasvetaan lukemalla. Sanataiteessa kirjoittaminen ja lukeminen ovat yhtä – erilaisia tekstejä käytetään monipuolisesti oman tuottamisen tukena tai lähtökohtana. Yhteisöllisten, toiminnallisten ja monitaiteisten työtapojen myötä sanataide tukee monilukutaidon kehittymistä.