Sanataiteen opetuksen tavoitteena on kielen ja mielikuvituksen rikastuttaminen. Kirjoittamisen ja kirjallisuudentuntemuksen avulla kehitetään ajattelutaitoja ja jäsennetään maailmaa. Sanataideopetuksessa käsitellään kirjoitettua, puhuttua tai kuvitettua kieltä. Opiskelussa painotetaan sekä vastaanottoa että omaa ilmaisua. Tällä sivulla on materiaalia vuoden 2005 taiteen perusopetuksen opetusuunnitelman perusteiden mukaisen opetuksen tueksi. Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aiemmin laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen 31.7.2021 saakka. Sanataiteelle on vuoden 2005 perusteissa ohjeet vain yleiseen oppimäärään.