Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Seksuaalinen häirintä rikkoo tätä perusoikeutta ja voi aiheuttaa monia kielteisiä seurauksia erityisesti lasten ja nuorten kehitykselle.

Opas päivitetään vastaamaan 1.8.2022 ja 1.1.2023 voimaan tulleita lainsäädäntömuutoksia myöhemmin.