Sirkustaide on alati elävä taiteenala, jota uudet innovaatiot kehittävät jatkuvasti eteenpäin. Taiteen perusopetuksen sirkustaiteen yleiseen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet on uudistettu vuonna 2017.