Mistä tiedämme, mikä on hyvää ja merkittävää kirjallisuutta? Missä opimme sen, millaista kirjoittamista Suomessa on tapana arvostaa?

Vastausvaihtoehtoja on useita, mutta niiden joukossa on ehdottomasti myös koulu. Äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla on tärkeä merkitys kirjallisuuskäsitysten muovautumisessa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilla on mahdollisuus vaikuttaa paitsi kaanonia koskeviin käsityksiin myös siihen, mitä teoksia siihen luetaan.

Kansallisella kirjallisuuden kaanonilla tarkoitetaan sellaisten teosten joukkoa, joita pidetään tärkeinä Suomen, suomalaisen identiteetin ja suomalaisuuden kannalta. Useimmat suomalaiset osaavat nimetä ainakin pari siihen kuuluvaa teosta. Kaanon on painottunut vanhempaan kirjallisuuteen, sillä valikoitumisprosessi vie useimmiten pitkän ajan. 

Koulun ohella kaanonin rakentumiseen vaikuttavat ennen muuta kirjallisuuspalkinnot, kirjallisuushistoriat ja kirjallisuuden tutkimus, kirjallisuuskritiikki sekä muu kirjallisuutta koskeva julkisuus. Kirjallisuuden kulttuurista arvoa nostavat myös käännösten määrä ja menestyminen kirjallisuuden kansainvälisillä markkinoilla. 

Kirjallisuudella on nähty olevan monenlaista kansallista merkitystä. Kirjoista on opittu, millaisia suomalaiset ovat ja mitä suomalaisuus tarkoittaa. Kirjallisuuden kaanonista löytyy myös malleja siihen, millaista on rikas ja ilmaisuvoimainen suomen tai ruotsin kieli.