Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus –oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta.