Sykettä arviointiin on vuoden 2019 loppuun saakka käynnissä ollut Opetushallituksen rahoittama Najat Ouakrim-Soivion ja Anne Rongaksen vetämä arviointikoulutus lukio-opettajille. Koulutus toteutettiin lähikoulutusta, verkkotyöskentelyä sekä työn ohessa oppimista hyödyntäen. Koulutuksen materiaaleista voi ammentaa ideoita myös käsillä olevaan paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Tutustu avoimin mielin!
Opettaja työssä

Keskeisinä tavoitteina koulutuksessa oli sekä opettajan oman arviointiosaamisen lisääminen että oman lukion arviointikulttuurin työstäminen. Kouluttajien sydäntä lähellä ovat arvioinnin dialogisuus ja vaikutus oppijan etenemiseen. Koulutuksessa yhdistyivät ajantasainen tutkimustieto ja lukio-opettajan työn arki.