Taideteollisuusalan perustutkinnon perusteiden  uudistamistyössä nyt käytössä oleva arviointikriteeristö korvataan kaikille tutkinnoille yhteisellä arviointikriteeristöllä. Muutoksen vuoksi myös ammattitaitovaatimusten ilmaisutapaa muutetaan. Tutkinnon osien nimet ja tutkintonimikkeet pysyvät ennallaan.

Perusteiden arvioitu voimaantuloaika: 1.8.2023