Taiteelle ominainen tutkiva ja ilmiökeskeinen työskentely edustaa kokonaisvaltaista tiedonkäsitystä, jossa yhdistyy taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne. Mirja Hiltunen esittelee artikkelissaan taiteelle ominaista työskentelyä ja siihen vaikuttavia asioita.