Tässä opetuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta lukuvuotta 2020-2021 koskeviin taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetusjärjestelyihin, joihin koronavirusepidemia voi vaikuttaa.
Kuvituskuva, pensseleitä purkeissa

Päivitetty 11.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ovat 4.8.2020 antaneet varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta koskevia suosituksia, joita noudattamalla voidaan vähentää mahdollisia koronavirustartuntoja ja rajata altistumisia. Suositukset eivät koske taiteen perusopetusta, mutta niitä on perusteltua noudattaa soveltuvin osin myös taiteen perusopetuksessa.

Valtioneuvosto (VN) on tehnyt 23.10.2020 periaatepäätöksen valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päätöksen mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Päätöksen mukaiset toimet on jaettu koronaepidemiatilanteen mukaan perusvaiheen, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen tilanteisiin. Päätös sisältää suosituksia myös taiteen perusopetuksen opetusjärjestelyihin.  Lisäksi opetuksessa tulee noudattaa mahdollisia tartuntatautiviranomaisten tartuntatautilain nojalla antamia määräyksiä. 

Lisäksi toimintaa järjestettäessä voidaan hyödyntää Työterveyslaitoksen 1.12.2020 antamaa ohjetta varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi.

Taiteen perusopetuksen järjestäjien on tärkeää aktiivisesti seurata epidemiatilanteen kehitystä ja toimia viranomaisten kulloistenkin määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Opetuksen järjestäjät päättävät normaaliolojen lainsäädännön ja edellä todettujen määräysten, ohjeiden ja suositusten perusteella opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä. Tarvittaessa taiteen perusopetusta voidaan antaa lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla.