Taiteen perusopetuksen laatutyötä varten kehitetään parhaillaan tutkimukseen perustuvia mittareita. Lue lisää laatutyötä ohjaavista mittareista ja niiden kehittymisestä tältä sivulta
Lapsi rakentaa kolmiulotteista rakennelmaa tikuista ja värikkäistä palloista.

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö kehittävät parhaillaan indikaattoreita eli tutkimukseen perustuvia mittareita taiteen perusopetuksen laatutyötä varten. Mittareiden avulla koulutuksen järjestäjät edistävät taiteen perusopetuksen pedagogista ja strategista kehittämistä. 

Mittareiden määrittelyn yhteydessä vahvistetaan myös taiteen perusopetuksen tutkimusperusteisuutta. Tällä hetkellä taiteen perusopetuksesta on saatavissa melko vähän säännönmukaisesti kerättyä valtakunnallista, laadullista tai määrällistä tietoa.