Vuoden 2003 opetussuunnitelman perusteissa täsmennettiin toisen kotimaisen ja vieraiden kielten tavoitteita sekä korostettiin viestintätaidon kehittymistä. Opetussuunnitelmassa kuvattu taitotasoasteikko on edelleen ajankohtainen ja hyödynnettävissä oppimisen arvioinnissa. Tältä sivulta löydät kokoavasti tietoa taitotasoasteikosta kieltenopetuksen suunnittelun tueksi sekä yleisesti tietoa siitä, miten opiskelijan taitotasolta toiselle siirtyminen tapahtuu.