Ympäristönsuojelualain henkilöiden ja toiminnanharjoittajien pätevöintijärjestelmää muutetaan 1.1.2025 alkaen EU:n fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen ja otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen vuoksi.

Talotekniikan perustutkinnon ja talotekniikan ammattitutkinnon perusteiden kylmäasennuksen osaamisalat uudistetaan ympäristönsuojelulain muutosten vuoksi. Uudistamistyö aloitetaan elokuussa 2024 ja perusteet tulevat voimaan viimeistään 1.8.2025. Perusteiden voimaantuloaika tarkentuu elokuussa 2024. Perusteiden uudistaminen voi aiheuttaa opettajien täydennyskoulutustarvetta ja muutoksia kylmäalan oppimisympäristöihin.

Opetushallitus järjestää talotekniikan perustutkinnon ja talotekniikan ammattitutkinnon perusteiden kylmäasennuksen osaamisalojen kehittämiswebinaarin 19.8.klo 13.00–14.30. 

Tilaisuudessa esitellään perusteiden uudistamistyön tavoitteet, työn aikataulu ja luonnos uudesta tutkinnon muodostumisesta. Webinaarissa sovitaan myös perusteluonnosten kommentoinnista uudistamistyön aikana.