Ekologista kestävyyttä ja sen myötä kestävää tulevaisuutta ei saavuteta ilman taloudellista kestävyyttä. Kestävän kuluttajan on ymmärrettävä, mitä kuluttaminen tosiasiassa on ja miten siihen voi ja pyritään vaikuttamaan. Tällä sivulla esitetyt materiaalit toimivat taloudellisen kestävyyden, kuluttamisen ja markkinoinnin opettamisen tukena.
Kuvassa on lasikippo, jossa on kolikoita ja niistä kasvava kasvi.

Kestävässä kehityksessä ihmistoimet ovat onnistumisen kannalta avainasemassa, eikä niiden huomiotta jättäminen tule kysymykseen. Siksi ekologisen kestävyyden rinnalla perusopetuksessa ja toisella asteella ponnistetaan myös sosiaalista, kulttuurista – sekä taloudellista kestävyyttä kohti.

Taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Taloudellinen kestävyys on tasapainoista talouden kasvua, joka ei perustu esimerkiksi velkaantumiseen tai luonnonvarojen hävittämiseen. Koska yhteiskunnat toimivat talouden varassa, kestävällä pohjalla oleva talous antaa voimavaraa kohdata tulevaisuuden haasteita ja tehdä luottavaisin mielin arvovalintoja. Arvovalintojen tekeminen jossain vaiheessa elämää on väistämätöntä.
Taloudellisen kestävyyden lisäksi kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys pureutuvat ihmisyhteisöjen ja vuorovaikutusten maailmaan: yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, köyhyyden poistamiseen, itseilmaisuun ja kaikkien terveyden varmistamiseen. 

Kestävä talous, kestävä kuluttaminen

Kestävän talouden avainsanana on nykypäivänä kestävä kuluttaminen, erityisesti kiertotalous. Kiertotaloudessa tuotteiden raaka-aineet pyritään tuotteen käytön jälkeen kierrättämään uusien tuotteiden valmistuksessa. Kestävä kuluttaja puntaroi pohtimansa tuotteen ostoa sen todellisen käyttötarpeen ja ympäristövaikutusten kannalta. Esimerkiksi pikamuodista pyritään yhä enemmän siirtymään kohti erilaisia korjaus- ja vuokrapalveluita. Taloudellista kestävyyttä ei kuitenkaan saavuteta pelkällä kiertotaloudella, vaan se vaatii myös talousjärjestelmien tasa-arvon vahvistamista ja ihmisten ostotapojen ja kulutustottumusten kehittämistä.

Asenteet ja arvot kestävää tulevaisuutta kohtaan alkavat itää koulussa, ja ne vahvistuvat läpi opiskelu- ja työelämän. Opettaja, poimi sivulta taloudellisen kestävyyden, kuluttamisen ja markkinoinnin materiaaleja työsi tueksi.