Teatterin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään 6 opintopisteen laajuiset pohjaopinnot. Pohjaopintojen opintojaksot ja niiden laajuudet määritellään lukion opetussuunnitelmassa.

Seuraavassa on esimerkkikokonaisuus teatterin lukiodiplomia edeltävien opintojen tavoitealueista ja tavoitteista, joita voi hyödyntää ja tarkentaa paikallisessa opetussuunnitelmatyössä. Esimerkin perusteella voi laatia erilaajuisia tai eri tavoin tavoitteita hyödyntäviä opintojaksoja. Paikallisesti voi päättää myös siitä, että jonkin opintojakson suorituksesta osa voidaan suorittaa itsenäisesti.