Teatteritaiteessa perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Teatteritaiteen opiskelun myötä oppilas oppii antamaan kokemuksilleen merkityssisältöjä ja ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja tavoitteitaan teatteritaiteen kautta. Opiskelu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu kokemuksen ja tekemisen kautta. Tältä sivulta löytyvät vuoden 2005 opetusuunnitelman perusteiden tukimateriaalia teatteritaiteen laajaan ja yleiseen oppimäärään. Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aiemmin laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen 31.7.2021 saakka.