Kuvituskuva: kolme ihmistä pöydän äärellä
Espoon sirkus- ja teatterikoulu ESKOn Humiseva harju -lopputyöesitys syksyllä 2023

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen tehtävänä on vahvistaa oppilaiden aktiivista toimijuutta ja syvällistä teatteritaiteen ymmärrystä. Opetuksessa tuetaan oppilaita taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan. Opetus kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan yksilönä sekä vuorovaikutukseen ryhmän jäsenenä. Teatteritaidetta voi opiskella eri lähtökohtien, tekemisen tapojen ja näkökulmien kautta, esimerkiksi esiintyjyyden, näyttelijäntaiteen, käsikirjoittamisen, esitysdramaturgian, ohjaajantaiteen ja visualisoinnin kautta. Teatteritaide on luonteeltaan haarautuva ja eri lajeja sisältävä taidemuoto, jossa yhdistyvät eri taiteenalat. Sitä voidaan toteuttaa eri yhteisöissä ja ympäristöissä.

Teatteritaiteella on kaksi oppimäärää: laaja oppimäärä ja yleinen oppimäärä. Molempien oppimäärien opinnot luovat valmiuksia eri alojen jatko-opintoihin, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja muuttuvaan työelämään. Teatteritaide toteutuu oppimäärissä erilaisina esityksinä ja esittämisen muotoina.