Tekstien luokittelu tekstilajeihin perustuu siihen havaintoon, että teksteillä on yhteisiä ominaisuuksia, esimerkiksi viestinnällisiä tavoitteita, tekstuaalisia rakenteita tai kielellisiä piirteitä. Lue tarkemmin, mitä tarkoittavat käsitteet teksti, tekstilaji ja tekstityyppi.
Erilaisista materiaaleista tehtyjä mobileita