POPS2016-tukimateriaali

Tekstilajin käsite tarkoittaa laajemmassa merkityksessä yhteisölliseen toimintaan osallistumista. Tekstilaji voi olla esimerkiksi asiointia kaupassa tai uutisten tuottamista ja seuraamista. Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin teksteihin ja huolehtia samalla siitä, että oppilaiden arjessa kohtaamien tekstilajien kirjo laajenee ja syvenee. Lisäksi tarkoituksena on laventaa oppilaiden tekstikäsitystä.