Terveystiedon Lops-tukimateriaali avaa terveysosaamisen merkitystä lukiokoulutuksessa, laaja-alaisen osaamisen osa-alueita terveystiedon oppiaineessa sekä terveystiedon opetuksen sisältöjä ja yleisiä tavoitteita esimerkinomaisesti. Avaukset ja esimerkit eivät ole normittavia eivätkä tyhjentäviä. Tutustu avoimin mielin!

Lukion terveystiedon opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijoiden terveysosaamista. Terveysosaaminen on nostettu yhdeksi avaintekijäksi aiempaa monimutkaisemmassa ja vaikeammin hahmotettavassa maailmassa pärjäämiseksi (OECD, 2018), ja siksi sen kehittäminen onkin tällä hetkellä keskeinen kansanterveystyön ja terveyden edistämisen tavoite ja koulutuksen tehtävä maailmanlaajuisesti.