Tämä sivu on tarkoitettu kouluikäisten lasten vanhemmille ja huoltajille. Sivulle on kerätty tiivistettyä tietoa kouluruokailusta, ruokakasvatuksesta ja kouluikäisen ravitsemuksesta. Tavoitteena on tukea kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja edistää kouluikäisten hyvinvointia.

Kouluikäisen lapsen hyvinvointi perustuu terveelliseen ravitsemukseen, riittävään liikuntaan ja lepoon. Vanhemmilla on tärkeä rooli varmistaa, että lapsi syö monipuolisesti ja säännöllisesti, nukkuu riittävästi ja liikkuu tarpeeksi. Kotona tulisi suosia kasviksia ja hedelmiä, noudattaa säännöllistä ateriarytmiä ja tukea myönteistä suhtautumista kouluruokailuun. Näin lapsi oppii tekemään terveellisiä ruokavalintoja ja omaksuu hyviä ruokailutottumuksia. Kodin ja koulun yhteistyö on avainasemassa lasten hyvinvoinnin ja ruokakasvatuksen edistämisessä.