Tämä sivu on tarkoitettu kouluikäisten lasten vanhemmille ja huoltajille. Sivulle on kerätty tiivistettyä ja mahdollisimman selkeää tietoa kouluruokailusta, ruoka- ja ravitsemuskasvatuksesta ja kouluikäisen ravitsemuksesta. Tavoitteena on tukea kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja edistää kouluikäisten hyvinvointia.

Hyvän ravitsemuksen lisäksi kouluikäisen hyvinvoinnin kulmakiviä ovat liikunta ja riittävä lepo. On vanhempien vastuulla huolehtia siitä, että kouluikäinen syö terveellisesti, nukkuu ja liikkuu. Kun kotona syödään runsaasti kasviksia ja hedelmiä, noudatetaan säännöllistä ja järkevää ateriarytmiä ja suhtaudutaan positiivisesti kouluruokailuun, lapsi oppii luontevasti tekemään oikeanlaisia ruoka- ja ruokailuvalintoja.