Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistuvat. Uudet perusteet on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021. Uudistuksen tavoitteena on kehittää lukion opetusta niin, että se tukee opiskelijoiden hyvinvointia, antaa opiskelijoille jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia nykyistä kattavammin sekä tukee opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja oppimista.
Kuvituskuva: Tuore ylioppilas halaa opettajaansa

Opetushallitus on käynnistänyt lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen. Tavoitteenamme on julkaista uudet lukion opetussuunnitelman perusteet Opetushallituksen järjestämillä lukiopäivillä marraskuussa 2019. Uusien opetussuunnitelmien mukainen lukio-opetus aloitetaan elokuussa 2021. Aikataulun laadinnassa Opetushallitus on kiinnittänyt huomiota siihen, että aikaa jää mahdollisimman paljon paikalliselle opetussuunnitelmatyölle.