Tämän sivun ohjeet on tarkoitettu sinulle, jos olet 31.12.2023 mennessä saanut Opetushallitukselta ehdollisen päätöksen kelpoisuudesta pelastustoimen pätevyydestä.

Toimivalta pelastustoimen ammattipätevyyksien tunnustamisessa siirtyi 1.1.2024 Pelastusopistolle. 

Jos olet saanut 31.12.2023 mennessä Opetushallitukselta ehdollisen päätöksen pelastustoimen ammattipätevyyden tunnustamisesta, lopullisen päätöksen ammattipätevyyden tunnustamisesta tekee Opetushallitus.  

Sinun pitää suorittaa sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe ja saada Opetushallitukselta lopullinen päätös ammattipätevyyden tunnustamisesta 31.12.2025 mennessä.