Lisääntynyt tietotekniikan käyttö oppilaitoksissa asettaa tietoturvalle uusia haasteita. Alta löydät tietoa tietoturvaan liittyvistä käsitteistä, tietoturvan osa-alueista sekä henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta.

On tärkeää, että jokainen koulutuksen järjestäjä määrittelee oman tietoturvapolitiikkansa. Tietoturvapolitiikkaan kirjataan periaatteet, joita oppilaitoksessa sovelletaan. Tällaisia periaatteita ovat esimerkiksi käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet, eri käyttäjätasojen vastuut ja käyttöoikeudet sekä ohjelmistojen asennus oppilaitoksen laitteisiin.