Pekka Elo tiivistää Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksen katsomussyrjinnän poistamisesta kouluista. YK haluaa voimistaa syrjinnän torjumista myös katsomuksellisista syistä ja tällä kertaa opetuksen osalta. Tutustu suosituksen keskeisiin sisältöihin.

Kansainvälinen konferenssi antoi katsomuksellisista syistä tapahtuvan syrjinnän torjumista koskevan suosituksen Madridissa 23.–25.11.2001. Sen perustana on YK:n yleiskokouksen tasan 20 vuotta aiemmin antama julistus.

Suosituksen pääasiallinen sisältö

Suosituksen lähtökohtana ovat kaikkien ihmisten perusvapaudet ja -oikeudet, maailmanrauha sekä periaate ihmisoikeuksien yleisyydestä, jakamattomuudesta ja riippumattomuudesta. Periaatteet on ilmaistu YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa sekä julistuksessa kaikkinaisen uskontoon tai elämänkatsomukseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta.

Edellämainitut asiakirjat tunnustavat kaikki ajattelun, omantunnon, uskonnon tai elämänkatsomuksen vapauden. Kaikissa näissä asiakirjoissa, kuten myös uudessa vuoden 2001 Madridin suosituksessa, uskonnon tai elämänkatsomuksen vapaus rinnastaa teistiset, ei-teistiset ja ateistiset katsomukset. Samalla tavalla lähtökohtana on UNESCOn vuoden 1960 sopimus kaikkinaisen syrjinnän poistamisesta opetuksen alalla sekä vuoden 1962 lisäpöytäkirja, UNESCOn vuoden 1974 kansainvälisyyskasvatussuositus, YK:n sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia koskeva yleissopimus sekä lapsen oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus.

Suosituksessa todetaan seuraavaa:

 • Kasvatuksen tulee tukea rauhaa, suvaitsevuutta, toisten yleistä hyväksyntää ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ottamalla erityisesti huomioon uskonnon ja elämänkatsomuksen vapaus.
 • Valtioiden tulee toteuttaa kouluopetus kunnioittaen uskontojen ja elämänkatsomusten erilaisuutta ja moninaisuutta.

Tämän perusteella opetuksen tulee

 • antaa tietoa uskonnon ja elämänkatsomuksen vapaudesta
 • käsitellä aineistoja, jotka lisäävät uskonnollista ja elämänkatsomuksellista suvaitsevuutta
 • sisältää ihmisten ja kansojen välistä vuorovaikutusta lisäävää ainesta
 • ottaa huomioon sukupuolten tasavertaiset mahdollisuudet
 • olla lähtokohdiltaan sellaista, että siinä kunnioitetaan lapsen vanhempien ja laillisen huoltajan tahtoa lapsen uskonnollisesta ja elämänkatsomuksellisesta kasvatuksesta.

Lisäksi valtioiden tulisi

 • kannustaa UNESCO-kouluverkkoa antamaan esimerkkejä tavoista toteuttaa tätä suositusta
 • tukea uskontoon tai elämänkatsomukseen perustuvan syrjinnän poistamista palvelevien erilaisten aineistojen tuottamista
 • tukea kansainvälistä kulttuurivaihtoa
 • tukea kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä toteuttaa tämän suosituksen tavoitteita.