Koulut voivat halutessaan hyödyntää "tilannetaju ja tapataituruus" teemaa tapakasvatusviikolla. Jokaiselle tapakasvatusviikon päivälle on oma alateemansa, joiden avulla voidaan pohtia, mitä hyvät tavat tarkoittavat eri tilanteissa ja ympäristöissä.

Tapakasvatusviikon teema korostaa tilannelähtöistä tapojen tuntemista ja noudattamista. Tapakulttuuri elää ja muuttuu, mutta hyvän käytöksen merkitys säilyy ennallaan: Tapojen tunteminen ja kaunis käytös lisäävät viihtyvyyttä ja toisten huomioon ottamista ja keskinäistä arvostusta. Kaikkien on mukava kuulua yhteisöön, jossa on tapana ottaa toiset huomioon kaikenlaisissa kohtaamisissa.

Tilannetajua ja tapataituruutta -teemaviikon päivät sisältävät erilaisia aihekokonaisuuksia, joita ovat:

  • Maanantai – Oi aikoja oi tapoja. Tavat ennen ja nyt. Miten maailma on muuttanut tapoja ja perinteitä. Tavat ovat tärkeitä, mutta eivät synny itsestään tai tyhjästä. Hyviä käytöstapoja tulee harjoitella.
  • Tiistai – Kiitos ja anteeksi. Otetaan jokapäiväiset, mutta tärkeät tilanteet haltuun. Näkökulmana korostuu oppilaan oman käyttäytymisen tiedostaminen.
  • Keskiviikko –  Hyvän tavan teknologia. Asianmukainen viestiminen eri kanavissa, "kerran netissä, aina netissä" - tekstit ja kuvat jäävät verkkoon. Millainen on hyvä nettietiketti?
  • Torstai – Yhteiselämän pelisäännöt. Ihmisenä ihmisten keskellä, miten muiden kanssa toimitaan? Ryhmätyöskentelytaidot ja toisten huomioiminen ovat teemapäivän keskiössä.
  • Perjantai –  Juhlien tapatietoa. Pöytätavat, käytösetiketti. Tavat tilanteen mukaan niin arjessa kuin juhlassa.