Tälle sivulle on koottu tietoa todistuksen antamisesta ja todistukseen ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä ja Opetushallituksen todistusmääräyksessä (OPH-2147-2020) säädetään siitä, millainen todistuksen sisällön tulee olla, kun se annetaan 

  • tutkintokoulutuksesta
  • valmentavasta koulutuksesta 
  • tutkintojen ja koulutuksen kehittämiseksi järjestetyistä kokeiluista
  • EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella järjestettävästä tutkintokoulutuksesta
  • muusta ammatillisesta koulutuksesta.