Hyppää pääsisältöön

Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet


Kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Lukiossa kielten opetuksessa otetaan huomioon eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Näiltä sivuilta löydät aineistoa, jonka tarkoituksena on antaa virikkeitä paikallisen opetussuunnitelman laadintaan, opetuksen suunnitteluun ja luokkatyöskentelyyn.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Kielten opiskelun mahdollisuudet lukiossa

Kielten opiskelun mahdollisuudet lukiossa

Lukio-opinnot sisältävät monia mahdollisuuksia kieltenopiskeluun. Tällä sivulla voit tutustua pakollisiin ja valinnaisiin oppimääriin lukiossa.

Suullisen kielitaidon koepankki

Suullisen kielitaidon koepankki

Toiseen kotimaiseen ja vieraisiin kieliin kuuluu lukiossa suullisen kielitaidon kurssi. Tältä sivulta löydät tietoa verkkopohjaisesta suullisen kielitaidon koepankista, josta löytyvät kokeen tehtävät, suoritusohjeet sekä muut kokeen järjestämiseen liittyvät ohjeet.

Keskeisiä käsitteitä

Keskeisiä käsitteitä

Lukion opetussuunnitelmien perusteissa hyödynnetään tiedon- tai tieteenalalla käytössä olevia käsitteitä kuvaamaan opetuksen tehtävää tai tavoitteita.

Kieliprofiili

Kieliprofiili

Lukio-opintojen aikana opiskelija laatii ja työstää kieliprofiilia, joka kehittää opiskelijan kielten opiskelutaitoja ja opiskelu- ja vuorovaikutusstrategioita hänen omista lähtökohdistaan käsin. Seuraa kieliprofiilin kehittymisvaiheita kevään 2020 aikana tältä sivulta.

Kielitaidon kuvausasteikko

Kielitaidon kuvausasteikko

Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko on lukion kieltenopetuksessa käytössä oleva sovellus Eurooppalaisesta viitekehyksestä (EVK/CEFR).

B2-ja B3-kielten suullisen kielitaidon itsearviointitaulukot

B2-ja B3-kielten suullisen kielitaidon itsearviointitaulukot

www.oph.fi

Suullisen kielitaidon itsearviointitaulukot havainnollistavat B2- ja B3-kielten taitotasoja aihepiirien kautta.