Hyppää pääsisältöön

Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet


Kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Lukiossa kielten opetuksessa otetaan huomioon eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Näiltä sivuilta löydät aineistoa, jonka tarkoituksena on antaa virikkeitä paikallisen opetussuunnitelman laadintaan, opetuksen suunnitteluun ja luokkatyöskentelyyn.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Kielten opiskelun mahdollisuudet lukiossa

Lukio-opinnot sisältävät monia mahdollisuuksia kieltenopiskeluun. Tällä sivulla voit tutustua pakollisiin ja valinnaisiin oppimääriin lukiossa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Suullisen kielitaidon koepankki

Toiseen kotimaiseen ja vieraisiin kieliin kuuluu lukiossa suullisen kielitaidon kurssi. Tältä sivulta löydät tietoa verkkopohjaisesta suullisen kielitaidon koepankista, josta löytyvät kokeen tehtävät, suoritusohjeet sekä muut kokeen järjestämiseen liittyvät ohjeet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Keskeisiä käsitteitä

Lukion opetussuunnitelmien perusteissa hyödynnetään tiedon- tai tieteenalalla käytössä olevia käsitteitä kuvaamaan opetuksen tehtävää tai tavoitteita.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kieliprofiili

Lukio-opintojen aikana opiskelija laatii ja työstää kieliprofiilia, joka kehittää opiskelijan kielten opiskelutaitoja ja opiskelu- ja vuorovaikutusstrategioita hänen omista lähtökohdistaan käsin. Seuraa kieliprofiilin kehittymisvaiheita kevään 2020 aikana tältä sivulta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kielitaidon kuvausasteikko

Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko on lukion kieltenopetuksessa käytössä oleva sovellus Eurooppalaisesta viitekehyksestä (EVK/CEFR).

alt-text (optional, uses title if not set)

B2-ja B3-kielten suullisen kielitaidon itsearviointitaulukot

www.oph.fi

Suullisen kielitaidon itsearviointitaulukot havainnollistavat B2- ja B3-kielten taitotasoja aihepiirien kautta.