Kielitaidon kehittyminen on elinikäinen prosessi, joka alkaa varhaislapsuudessa. Kielitaito kehittyy kaikkialla - koulussa, kotona ja vapaa-ajalla. Peruskoulun aikana oppilas opiskelee vähintään yhden pitkän ja yhden keskipitkän kielen oppimäärät, joista toinen on kotimainen kieli ja toinen jokin vieras kieli tai saamen kieli.