Tilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä ohjataan suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa lukuisilla määräyksillä ja ohjeilla. Rakennuksen turvallisuuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten yksikön koko, tarkoituksenmukainen mitoitus ja tilajärjestelyt. Löydät alta lisätietoa rakennuksen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Turvallisuuden kannalta suotuisia ovat viihtyisät, virikkeiset ja äänimaailmaltaan rauhalliset tilat, jotka ovat myös toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Tiloista voidaan myös tietoisesti muokata sellaisia, että niissä onnistuvat niin erilaiset kohtaamiset ja ryhmätoiminta kuin rauhoittuminenkin. Tilojen tulee olla myös esteettömiä, terveellisiä ja yksityiskohdissaan turvallisia. Myös arkikokemus vahvistaa, että viihtyisät tilat ja toimiva kunnossapito vähentävät ilkivaltaa. Käyttäjien on toimittava tiloissa siten, että niiden turvallisuutta ei heikennetä.

Rakennuksen turvallisuuteen vaikuttavat muun muassa

  • yksikön koko
  • toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen mitoitus
  • tilajärjestelyt
  • rakennusteknisten osat
  • taloteknisten järjestelmien ominaisuudet
  • kiinteiden kalusteiden ja varusteiden ominaisuudet
  • merkinnät ja opasteet
  • irtaimisto ja sisusteet
  • palo- ja pelastusturvallisuuden ratkaisut

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen turvallisuusvaatimukset ovat erilaiset. Esiopetusta voidaan järjestää joko päiväkodissa tai koulussa. Toiminnan turvallisuus toteutetaan sen mukaan, missä yksikössä toiminta järjestetään. Päiväkodin ja koulun tilat ovat henkilökunnan työpaikka, joten niiden on täytettävä myös työturvallisuuden vaatimukset. Työturvallisuuden vaatimukset korostuvat esimerkiksi kovien materiaalien työpajoissa, joiden laiteturvallisuutta myös työsuojeluviranomaiset seuraavat.

Eri oppiaineet edellyttävät tiloilta erilaisia turvallisuusvaatimuksia ja siten esimerkiksi monikäyttöisissä tiloissa on toteuduttava useiden erilaisten käyttötarkoitusten mukaiset turvallisuusvaatimukset. Opetushallituksen tilaoppaista saa syventävää tietoa eri oppiaineiden tilojen erityisvaatimuksista.