Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen turvallisuuteen vaikuttavat osaltaan monet eri tahot. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen hedelmällisen turvallisuustyön tulisi perustua jatkuvaan keskusteluun ja vuorovaikutukseen yhteistyöverkoston kanssa.
Opettajat kokoustavat

Ylläpitävän toimintayksikön oman turvallisuusorganisaation ohella turvallisuuteen vaikuttavat omalla osa-alueellaan esimerkiksi seuraavat yhteistyötahot: koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tai neuvola, pelastustoimi, poliisi, työsuojelu, työterveyshuolto, terveydensuojelu, lastensuojelu sekä kiinteistönhuoltaja ja -omistaja.