Lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden turvallisuusosaaminen 

Turvallisuus on merkittävä hyvinvoinnin osatekijä. Koska turvallisuus on laaja-alainen käsite ja koostuu monenlaisista tekijöistä, myös turvallisuusosaamiseen sisältyy erilaisia tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita. Turvallisuusosaaminen on osa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden sekä ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteita. Lisäksi yhteisöllinen opiskeluhuolto edistää oppijoiden hyvinvointia ja turvallisuutta antaen heille samalla niihin liittyviä toimintamalleja. 

Lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen rakentumiseen pyritään ohjaamaan siten, että he ymmärtävät vaikuttavansa omalla toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppijoita kannustetaan pitämään huolta itsestä ja lisäämään myös toisten hyvinvointia. Myös turvallisuusosaamiseen liittyvien taitojen opettaminen on kielitietoista ja oppijoiden monilukutaitoa vahvistavaa. 

Turvallisuusosaamiseen liittyviä taitoja ovat esimerkiksi  

 • vaaratilanteiden ennakointi ja niissä toimiminen 
 • toiminta eri tilanteissa huolehtien omasta ja muiden turvallisuudesta 
 • avun hakemisen taidot 
 • turvallinen liikkuminen liikenteessä 
 • palo- ja pelastustaidot 
 • kriisitilanteisiin liittyvät valmiudet ja resilienssi 
 • keskeisten turvallisuussymbolien tunnistaminen 
 • yksityisyyden ja henkilökohtaisten rajojen suojaaminen 
 • kyky tunnistaa ja puuttua kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan 
 • toiminta kuluttajana 
 • tieto- ja viestintäteknologian vastuullinen käyttö/digiturvallisuuteen ja medialukutaitoon liittyvä osaaminen.