Kielikasvatuksesta sekä kielten oppimisesta ja opiskelusta julkaistaan paljon tutkimustietoa, jota kielten opettaja voi hyödyntää opetuksessaan, mutta joka jää helposti elämään vain tutkijayhteisössä.

Kielikasvatus yhdistää kaikkia koulussa opetettavia kieliaineita äidinkielestä ja kirjallisuuden opetuksesta aina vaikkapa B2-ranskan opetukseen. Se on kaikkien kielten opetuksen punainen lanka.

Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto kokoavat yhdessä Opetushallituksen kanssa tälle sivustolle graduja, väitöskirjoja, julkaisuja ja opetusmateriaaleja, joissa kielikasvatus on keskiössä.
Tyttö kukkien keskellä.