Ammatillisten tutkintojen perusteet ohjaavat koulutuksen järjestämistä sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelua ja toteuttamista. Opetushallitus päättää tutkinnon perusteista. Perusteet valmistellaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tutkinnon perusteet kuvaavat kussakin tutkinnossa vaaditun osaamisen.

  • Ammatillisen perustutkinnon perusteissa kuvataan alan tehtävien laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet sekä alan erikoistuneempi osaaminen työelämän eri osa-alueilla.
  • Ammattitutkinnon perusteissa kuvataan perustutkintoa syvällisempää tai rajatumpiin työtehtäviin kohdistunutta osaamista.
  • Erikoisammattitutkinnon perusteissa kuvataan ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

 

Tutkinnon perusteissa määrätään

  • osaamisalat
  • tutkintonimikkeet
  • tutkinnon muodostuminen tutkinnon osista
  • tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet
  • osaamisen arviointi.