Opetushallitus laatii uudet lukion opetussuunnitelman perusteet vuonna 2018 hyväksyttyjen lukiolain ja valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Opetushallitus on valmistellut lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnosta yhteistyössä lukiokoulutuksen arjen asiantuntijoiden, tutkimuksen edustajien ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Perusteluonnoksia sai kommentoida verkossa maalis–huhtikuussa, ja lisäksi luonnos oli lausuntokierroksella. Voit tutustua luonnoksiin tällä sivulla.

Perusteluonnoksia ovat:

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019
Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning 2019
Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2019