Lukiossa on keskeistä sujuvoittaa opiskelijan siirtyminen korkeakouluopintoihin ja edelleen työelämään. Jo opintojen aikana opiskelija saa mahdollisuuden tutustua työelämään, sen arkeen sekä sen vaatimuksiin. Sivulle on kerätty erilaisia hyödyllisiä käytänteitä ja tahoja, joista lukiot voivat ottaa mallia oman työelämäyhteistyönsä toteuttamiseksi.
Kuvituskuva, nuoret aikuiset kokouksessa

Lukioiden työelämälähtöisellä pedagogiikalla ja työelämäyhteistyöllä toteutetaan opiskelu- ja työskentelytapoja, jotka laajentavat opiskelijoiden osaamista jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittaviin taitoihin. Lukioiden työelämäyhteistyö voi olla muun muassa 

  • yhteistyökursseja tai -projekteja työelämäkumppanin kanssa
  • kummiyritystoimintaa
  • tapahtumia
  • alumnitoimintaa
  • yrittäjyyskasvatusta
  • työtehtäviin valmentavia lukiokursseja.