Kestävää muutosta tarvitaan kaikkialla. Siksi työelämän kaikki alat voivat vaikuttaa sen toteutumiseen ja jokaisen on osattava tehdä kestäviä valintoja ja tekoja omassa työssään.

Miten koulut, lukiot ja ammattioppilaitokset vahvistavat oppijoiden kestävyysosaamista työelämä- ja yrittäjäyhteistyön avulla? Mitä työmaailma hyötyy oppijoiden ja oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä?

 Yhteistyöllä kestävään tulevaisuuteen

Kirjoittaja: kiertotalousasiantuntija Päivi Kosunen