Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjällä on ensisijainen, lainsäädäntöön perustuva velvollisuus huolehtia työn ja työolosuhteiden turvallisuudesta. Toiminnanjärjestäjän pääasiallista määräysvaltaa käyttävänä edustajana toimii päiväkodin johtaja tai rehtori.
Kuvituskuva, opiskelija mittaa puuta

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjän on laadittava suunnitelma, valittava ja mitoitettava toimenpiteet sekä toteutettava ohjelma työolojen turvallisuuden edistämiseksi ja parantamiseksi. Järjestäjän tulee jatkuvasti tarkkailla työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta samoin kuin seurattava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta turvallisuuteen ja terveellisyyteen.