Työturvallisuus (S6) on käsityön opetuksessa keskeistä, ja se rakentuu paitsi turvallisen ympäristön myös riittävän perehdytyksen ja oikeanlaisen ilmapiirin varaan.

Kuvituskuva, tyttö poraa

Turvallinen oppimisympäristö ja työturvallisuus opetuksen sisältönä ovat käsityössä erityisellä sijalla. Työturvallisuus on osa jokaisen oppilaan käsityöprosessia henkilökohtaisella tasolla ja turvallinen oppimisympäristö mahdollistaa osaltaan työskentelyn turvallisuuden. Perusopetuslaki (628/1998), pelastuslaki (378/2011) ja työturvallisuuslaki (738/2002) sekä laki nuorista työntekijöistä (998/1993) että asetukset ja normit nuorista työntekijöistä velvoittavat opetuksen järjestäjää ja koulujen henkilökuntaa huolehtimaan siitä, että oppimisympäristö on turvallinen oppilaiden ja henkilökunnan näkökulmasta. Työturvallisuuden opetus turvallisuuskasvatuksen sisältönä perustuu työturvallisuuslainsäädäntöön ja -määräyksiin.