Työnantajalla on oltava työsuojelun ohjelma turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi työnantajalla on oltava kirjallinen toimintasuunnitelma työterveyshuollosta sekä päihdeohjelma.