Tällä sivulla tutustutaan opetustoimen henkilöstön ilmoitusvelvollisuuksiin ja -oikeuksiin. Ilmoitusvelvollisuudet ovat henkilökohtaisia. Lastensuojeluun ja poliisiin voi olla aina yhteydessä siten, että lapsi ei ole tunnistettavissa ja kysyä neuvoa.
Kädenjälkiä ikkunassa