Hyppää pääsisältöön

Uskonto lukiossa


Uskonnon opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijaa muodostamaan laaja-alainen uskontoihin ja katsomuksiin liittyvä yleissivistys. Uskontoja ja katsomuksia tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä osana yksilöiden ja yhteisöjen elämää.

Uskonnon oppiaineessa on useita eri oppimääriä, joilla on yhteinen tehtävä ja yleiset tavoitteet. Opetuksen kurssikohtaiset tavoitteet ja sisällöt vaihtelevat oppimäärän mukaan. Ylioppilastutkinnossa on mahdollisuus suorittaa koe evankelisluterilaisessa ja ortodoksisessa uskonnossa.

LOPS 2021 uskonnon tukiaineistot

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukion uskonnon opetussuunnitelman käsitteitä

Sivulta löydät uskonnon opetussuunnitelman keskeiset käsitteet. Kunkin käsitteen kohdalla avataan sitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan lukion opetussuunnitelman perusteissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Evankelisluterilaisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Sivulta löydät esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy UE-moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ortodoksisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Sivulta löydät esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy UO-moduuleihin sekä esimerkkejä UO-moduulien yhteyksistä muiden oppiaineiden moduuleihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Katolisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Sivulta löydät esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy UK-moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Islamin uskonnon oppimäärän käsitteitä

Sivulta löydät islamin uskonnon oppimäärään liittyviä käsitteitä moduuleittain jaoteltuina. Kunkin käsitteen kohdalla avataan sitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan nimenomaan islamin opetuksen näkökulmasta.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Materiaaleja opetukseen

www.oph.fi

Tältä sivulta löydät vinkkejä lukion uskonnon opetukseen sekä linkkejä oppimisaineistoihin ja muihin uskonnon opetusta tukeviin materiaaleihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteistyötä ja opiskeluympäristöjä

Sivulta löydät tietoa oppilaitoksen ulkopuolisista opiskeluympäristöistä ja yhteistyökumppaneista sekä esimerkiksi kirkon ja oppilaitoksen välisen yhteistyön periaatteista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa opettajille näkökulmia ja tietoa siitä, mitä kielitietoisuus, katsomustietoisuus ja kulttuuritietoisuus pitävät sisällään ja miten ne liittyvät katsomusaineiden opetukseen. Mukana on myös työtapoja, joita voi hyödyntää opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille tietoa kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista, kulttuuri-identiteetin tukemisesta ja kulttuurisesti kestävästä kasvatuksesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Holokaustin opetus

Sivuston materiaalien avulla voit kehittää holokaustiin liittyviä tietojasi, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteisopettajuus katsomusaineiden rikastajana

Opettajien yhteisopetus on keino toteuttaa yhteistyötä katsomusaineiden välillä. Sivulta löydät tietoa yhteisopettajuudesta ja syksyllä 2020 toteutetusta kokeilusta.