Hyppää pääsisältöön

Uskonto lukiossa


Uskonnon opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijaa muodostamaan laaja-alainen uskontoihin ja katsomuksiin liittyvä yleissivistys. Uskontoja ja katsomuksia tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä osana yksilöiden ja yhteisöjen elämää.

Uskonnon oppiaineessa on useita eri oppimääriä, joilla on yhteinen tehtävä ja yleiset tavoitteet. Opetuksen kurssikohtaiset tavoitteet ja sisällöt vaihtelevat oppimäärän mukaan. Ylioppilastutkinnossa on mahdollisuus suorittaa koe evankelisluterilaisessa ja ortodoksisessa uskonnossa.

LOPS 2021 uskonnon tukiaineistot

Lukion uskonnon opetussuunnitelman käsitteitä

Lukion uskonnon opetussuunnitelman käsitteitä

Sivulta löydät uskonnon opetussuunnitelman keskeiset käsitteet. Kunkin käsitteen kohdalla avataan sitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan lukion opetussuunnitelman perusteissa.

Evankelisluterilaisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Evankelisluterilaisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Sivulta löydät esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy UE-moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.

Ortodoksisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Ortodoksisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Sivulta löydät esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy UO-moduuleihin sekä esimerkkejä UO-moduulien yhteyksistä muiden oppiaineiden moduuleihin.

Katolisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Katolisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Sivulta löydät esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy UK-moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.

Islamin uskonnon oppimäärän käsitteitä

Islamin uskonnon oppimäärän käsitteitä

Sivulta löydät islamin uskonnon oppimäärään liittyviä käsitteitä moduuleittain jaoteltuina. Kunkin käsitteen kohdalla avataan sitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan nimenomaan islamin opetuksen näkökulmasta.

Oppaita opetuksen tueksi

Keltapohjainen kansi, jonka keskellä on valokuva lukiolaisista seurakuntavaalien äänestysuurnille jonottamassa.
Seurakuntavaalit 2022 - Demokratiakasvatusta 2. asteelle
Opas sisältää konkreettisia opetusmateriaaleja lukion demokratiakasvatuksen sekä oppiainerajat ylittävän opetuksen tueksi. Videot, diat, tehtävät ja muut materiaalit soveltuvat esimerkiksi lukion yhteiskuntaopin moduulin 1 ja uskonnon moduulien 2, 4 ja 6 toteutukseen.
Mintunvärisellä taustalla oleva yksinkertainen, sinisävyinen piirroskuva koostuu kolmesta vierekkäisestä kuvasta: ensimmäisessä kuvassa näkyy käsi, joka tunnustelee Braille-kirjoitusta, toisessa kuvassa käsipari kohoaa Namaste-rukoukseen, kolmannessa kuvassa kahden eri hahmon kädet muodostavat yhdessä sydämen.
Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa
Materiaali tarjoaa opettajille näkökulmia ja tietoa siitä, mitä kielitietoisuus, katsomustietoisuus ja kulttuuritietoisuus pitävät sisällään ja miten ne liittyvät katsomusaineiden opetukseen. Mukana on myös työtapoja, joita voi hyödyntää opetuksessa.
Yksinkertaisessa, sinisävyisessä piirroskuvassa on monta elementtiä vierekkäin: Petäjäveden kirkko, kaustislainen viulu, vihta, Pääsiäissaarten patsas, marjapoimuri, Seitsemän veljestä -romaani, shakkilauta hevosnappula edessään, pala piikkilankaa sekä panssarivaunu.
Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa
Materiaali tarjoaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille tietoa kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista, kulttuuri-identiteetin tukemisesta ja kulttuurisesti kestävästä kasvatuksesta.
kuvituskuvassa ihmisiä palaverissa
Holokaustin opetus
Sivuston materiaalien avulla voit kehittää holokaustiin liittyviä tietojasi, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.

Muita aineistoja opetuksen ja oppimisen tueksi

Materiaaleja opetukseen

Materiaaleja opetukseen

www.oph.fi

Tältä sivulta löydät vinkkejä lukion uskonnon opetukseen sekä linkkejä oppimisaineistoihin ja muihin uskonnon opetusta tukeviin materiaaleihin.

Yhteistyötä ja opiskeluympäristöjä

Yhteistyötä ja opiskeluympäristöjä

Sivulta löydät tietoa oppilaitoksen ulkopuolisista opiskeluympäristöistä ja yhteistyökumppaneista sekä esimerkiksi kirkon ja oppilaitoksen välisen yhteistyön periaatteista.

Yhteisopettajuus katsomusaineiden rikastajana

Yhteisopettajuus katsomusaineiden rikastajana

Opettajien yhteisopetus on keino toteuttaa yhteistyötä katsomusaineiden välillä. Sivulta löydät tietoa yhteisopettajuudesta ja syksyllä 2020 toteutetusta kokeilusta.