Lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten peruskoulutus tarjoaa pohjan osaamiselle ja ammattilaiset ovat motivoituneita. Lukuinnon ja -taidon vahvistaminen vaatii suunnitelmallista ja moniammatillista yhteistyötä, jatkuvaa osaamisen kehittämistä yli toimialojen sekä kasvuyhteisöajattelua.