Jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus myös suojeluun, sekä huolenpitoon.

Lapsi istuu tuolilla, aikuinen kirjoittaa muistiinpanoja.