Osa lapsista ja nuorista kokee väkivaltaa sen monissa eri muodoissaan vapaa-ajallaan, kotona tai verkossa sekä joskus myös koulussa.

Nuori nainen istuu koulun käytävällä surullisena.

Seuraavat kuviot havainnollistavat lasten ja nuorten kokemaa fyysistä uhkaa, vanhempien tai muiden huolta pitävien aikuisten henkistä ja fyysistä väkivaltaa, sekä lasten ja nuorten kokemaa seksuaaliväkivaltaa. Tiedot väkivallan kokemisesta ovat peräisin kouluterveyskyselyistä (THL) vuosilta 2019 ja 2021, ja fyysisen uhan kokemisesta vuosilta 2002-2021.

 

 

Liitteet