Valmentavat koulutukset mahdollistavat erilaisten taitojen vahvistamisen opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus eli VALMA-koulutus antaa opiskelijalle aikaa oman alan valintaan ja valmentaa opiskelijaa tutkintokoulutuksessa tarvittaviin taitoihin. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus eli TELMA-koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle, jolla ei sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollisuutta siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen. TELMA-koulutuksessa opetus suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaan.

1.8.2022 alkaen otetaan käyttöön uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka korvaa nykyisen ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA). Uusi TUVA-koulutus antaa valmiuksia suoriutua toisen asteen opinnoista ja opiskelija voi halutessaan suorittaa lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen opintoja. Koulutuksen aikana opiskelija voi tutustua eri toisen asteen koulutukseen ja saa ohjausta jatko-opintoihin ja uravalintaan. Koulutuksen perusteet julkaistaan kevään 2021 aikana.