Tämä esimerkki avaa miten tavoitteita (T1-T8), käsityön sisältöjä (S1-S8) ja laaja-alaisia tavoitteita (L1-L6) sekä kriteereitä käytetään apuna oppimistehtävän suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tehtävänanto on laaja toteutettavaksi, jos sen suomat kaikki mahdollisuudet sallitaan. Ensin onkin paikallaan rajata mitä tehtävänannolla tarkoitetaan: Tuote ilmentää iloa tekijälleen tai käyttäjälleen. Tai tuote liittyy valoon. Tuotteessa voi yhdistyä myös ilo ja valo. Tehtävänannon yhteydessä rajataan myös, mitkä materiaalit, työmenetelmät ja työtavat ovat käytössä, mitä asetetaan tavoitteeksi ja minkälainen aika työskentelylle varataan. Käsityön opetukseen käytettävissä oleva aika riippuu opetuksen järjestäjän päättämästä paikallisesta tuntijaosta.

 

 

Kuvituskuva. Kuvassa erilaisia oppilastöitä, joissa päämateriaalina on metalli. Joihinkin tuotteisiin on yhdistettynä puuta tai muita materiaaleja. Kyseessä teknisen työn työtavoilla valmistettuja tuotteita.
Tuotteen ideoinnin vaiheessa pohditaan yhdessä oppilaiden kanssa millä tavalla ilo tai valo tai molemmat näkyvät oppilaan ideoissa ja suunnitelmissa.

 

Oppimistehtävän tavoitteena on tutustua metalliin käsityön työskentelyn materiaalina sekä opetella erilaisia metallin työstön työmenetelmiä (T3, T8). Lisäksi pohditaan, millaisia muita materiaaleja voi työhön liittää, jos ja kun se oppilaan oman suunnitelman (T1, T2, T4) mukaan on luontevaa. Työskentelyn aikana kiinnitetään huomiota erityisesti työturvallisuuteen (T5) ja omien valintojen merkityksiin (T7, T8). Koko työskentely, kokeilut ja muistiinpanot kootaan dokumentoinniksi sähköiselle alustalle (T6). Dokumentoinnin kautta oppilas arvioi omaa prosessiaan (T7, T8). 

Oppimistehtävään orientoitumisessa voidaan hyödyntää videoita, joiden avulla inspiroidutaan oman työn muodon, värityksen ja tarkoituksen suunnitteluun. Samalla pohditaan, millaisten työvaiheiden kautta valmis tuote syntyy (T2).