Tämä esimerkki avaa miten tavoitteita, käsityön sisältöjä ja laaja-alaisia tavoitteita käytetään apuna oppimistehtävän suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tehtävänanto on laaja toteutettavaksi, jos sen suomat kaikki mahdollisuudet sallitaan. Ensin onkin paikallaan rajata mitä suojataan, mitkä materiaalit, työmenetelmät ja työtavat ovat käytössä, mitä asetetaan tavoitteeksi ja minkälainen aika työskentelylle varataan.

 

Kuvituskuva. Opettaja esittelee erilaisia kankaankuvioinnin tapoja sekä tavoitteita käsityön oppimistehtävälle.
Aluksi tutustutaan uuteen oppimistehtävään kokonaisuutena

 

Oppimistehtävän tavoitteena on valmistaa tuote, joka suojaa jotakin. Valittu kohde tulee suojata puuvillakankaalla tai –neuloksella, joka on itse kuvioitu (T1). Pääasiallisina työmenetelminä ovat koneompelu, värjäys ja painanta. Uutena työmenetelmänä opetellaan valotetun seulan valmistus ja käyttö (T3). Opetuksessa keskitytään edellä mainittujen taitojen opettamiseen ja vahvistamiseen. Oppilaan omien suunnitelmien ja toiveiden (T2, T4) mukaisia muita työmenetelmiä ei rajata pois, vaan toteutetaan osaamisen, ajan ja tilojen sallimissa rajoissa. Suojaavan tuotteen valmistus johtaa oppilaan ongelman äärelle, jossa hän suunnittelee tuotteen muodon, värityksen ja rakenteen. Oppilas suunnittelee pinnan kuvioinnin ja miettii, minkä työvaiheiden kautta valmis tuote syntyy (T2). Työskennellessään hän kiinnittää huomiota työturvallisuuteen (T5) ja valintojensa merkityksiin (T7, T8). Koko työskentelyn ajan hän tekee muistiinpanoja suunnitelmistaan, kokeiluistaan ja työskentelystään. Näiden pohjalta oppilas kokoaa dokumentoinnin (T6), jonka kautta hän esittää koko tuotteen valmistusprosessin ja arvioi sitä (T7, T8).

 

Kuvituskuva. Konkreettisen työskentelyn kautta toteutuvat asetetut tavoitteet ja käsityön sisällöt. Kuvassa ommellaan, sahataan, värjätään ja painetaan kangasta sekä pestään käytettyjä työvälineitä.
Konkreettisen työskentelyn kautta toteutuvat asetetut tavoitteet ja käsityön sisällöt.