Hyppää pääsisältöön

Vapaa sivistystyö


Vapaan sivistystyön koulutuksella edistetään yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Koulutuksen tavoitteena on edistää myös ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset.

Vapaan sivistystyön koulutus on omaehtoista. Oppilaitokset voivat koulutustehtävässään painottaa myös arvo- ja aatetaustaansa, kasvatustavoitteitaan tai erityisiä koulutustehtäviään.

Osa vapaan sivistystyön oppilaitoksista järjestää lisäksi  perusopetusta, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja taiteen perusopetusta.  Useat kansanopistot järjestävät myös 1.8.2021 alkaen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvaa, oppivelvollisille suunnattua vapaan sivistystyön koulutusta mahdollisuutena suorittaa laajentuvaa oppivelvollisuutta.

Oppilaitokset

Oppilaitokset

Oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset.

Julkaisuja

Julkaisuja

Tutustu vapaaseen sivistystyöhön liittyviin julkaisuihin.

Valtionavustukset

Valtionavustukset

Tutustu vapaan sivistystyön valtionavustuksiin, jotka liittyvät maahanmuuttajien kielitaidon vahvistamiseen, aikuisten digi- ja perustaitojen vahvistamiseen ja ilmastonmuutokseen.

Kansanopistojen opetussuunnitelman perusteet

Kansanopistojen opetussuunnitelman perusteet

Opetushallitus julkaisi 11.1.2021 kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet.