Hyppää pääsisältöön

Vapaa sivistystyö


Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset.

Vapaan sivistystyön koulutuksilla edistetään yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Koulutusten tavoitteena on edistää myös ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Oppilaitokset voivat koulutustehtävässään painottaa myös arvo- ja aatetaustaansa, kasvatustavoitteitaan tai erityisiä koulutustehtäviään.

Useat kansanopistot järjestävät myös valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvaa, oppivelvollisille suunnattua vapaan sivistystyön koulutusta mahdollisuutena suorittaa oppivelvollisuutta.

Osa vapaan sivistystyön oppilaitoksista järjestää lisäksi perusopetusta, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja taiteen perusopetusta.

Kansalliset perustaitojen osaamismerkit

Kansalliset perustaitojen osaamismerkit

Osaamismerkeillä voi tuoda omaa osaamistaan näkyväksi, ja merkkejä voi hyödyntää työelämässä tai jatkokoulutukseen hakeutuessa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Velvoite suunnitelmalliseen oppilaitoskohtaiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön koskee kaikkea lakiin perustuvaa opetusta ja koulutusta. Velvoite koskee myös vapaan sivistystyön oppilaitoksia.

Kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutus oppivelvollisille

Kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutus oppivelvollisille

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä kansanopistojen tarjoamat opinnot ovat yksi tapa suorittaa oppivelvollisuutta.

Julkaisuja

Julkaisuja

Tutustu vapaaseen sivistystyöhön liittyviin julkaisuihin.

Valtionavustukset

Valtionavustukset

Tutustu vapaan sivistystyön valtionavustuksiin, jotka liittyvät maahanmuuttajien kielitaidon vahvistamiseen, aikuisten digi- ja perustaitojen vahvistamiseen ja ilmastonmuutokseen.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset

kansalaisopistot.fi
kansanopistot.fi
kesayliopistot.fi
opintokeskukset.fi