Kevätkauden 2022 tavoitteena on toteuttaa yhdessä sujuvaa ja hyvinvoivaa arkea. Arjen toimintaan vaikuttavat korona-ajan mukanaan tuomien erityispiirteiden lisäksi vapaata sivistystyötä koskevat uudistukset: vapaan sivistystyön opintoja on mahdollisuus 1.8.2021 alkaen viedä kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. Monissa kansanopistoissa käynnistyi syksyn alussa oppivelvollisuuslain 1214/2020 mukaisten vapaassa sivistystyössä toteutettava koulutus, ns. opistovuosi. Oppivelvollisuuskoulutusten opintosuoritukset viedään KOSKI-tietovarantoon, jonne myös vapaatavoitteisten koulutusten vieminen tulee mahdolliseksi. Kansanopistojen etäopetuksen järjestämistä koskevan väliaikaisen asetuksen voimassaoloa on jatkettu 31.8.2022 saakka.
Kuvituskuvassa nuori miesopiskelija

Kevätkauteen 2022 valmistautuminen edellyttää toisaalta varautumista siihen, että koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset jatkuvat ja toisaalta siihen, että siirrytään pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta hallitusti kohti normaalia toimintaa. Molemmissa tapauksissa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota johdon, muun henkilöstön ja opiskelijoiden jaksamiseen sekä heidän tarvitsemaansa tukeen ja ohjaukseen. On ensiarvoisen tärkeää turvata opiskelijoille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet jatkaa opiskeluaan. Kevätkauden alkaessa on edelleen kiinnitettävä huomiota vapaan sivistystyön oppilaitosten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveysturvallisuuteen. Katso palautumista ja varautumista käsittelevä vapaan sivistystyön webinaari ja esitysmateriaali 2021 täältä.

Tältä sivulta löytyy näkökulmia kevätkauden 2022 koronatilanteesta palautumisen suunnittelun ja käytännön toiminnan tueksi. 

Paikallisesti koronatilanne voi myös edellyttää valmiutta siirtyä tarvittaessa etäopetukseen. Tähän liittyvä tukimateriaali löytyy sivulta: Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen vapaassa sivistystyössä 01.01.2022 alkaen.

Osa vapaan sivistystyön oppilaitoksista järjestää lisäksi perusopetusta, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja taiteen perusopetusta. Näihin liittyen kannattaa käydä katsomassa ohjeistus varautumista varten oppilaitos-/koulutusmuodon omilta aihetta koskevilta sivuilta.

Siirry sivuille:

Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen perusopetuksessa 1.1.2022 alkaen
Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen lukiokoulutuksessa 1.1.2022
Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen ammatillisessa koulutuksessa 1.1.2022 alkaen
Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen taiteen perusopetuksessa 1.1.2022 alkaen